Leerlingvolgsysteem

Bij het Zwem-ABC en de Turbo-A zwemles werken we met een online leerlingvolgsysteem van Dukkie. Je kunt dan samen met je kind de vooruitgang bekijken. Dit is niet alleen motiverend, maar ook heel leuk voor kinderen!

Aan het leerlingvolgsysteem zit ons beloningssysteem gekoppeld. Als kinderen starten met zwemles krijgen ze een poster van Dukkie. Als kinderen tijdens de zwemles op bepaalde punten voldoende scoren, worden ze beloond met een sticker van Dukkie. Langzaam wordt de poster dan compleet.

leerlingvolgsysteem-1-268x550.jpg

Het Zwem-ABC bestaat uit vijf trajecten om tot het C-diploma te komen.

Trajecten Zwem-ABC
  1. Voortraject (watervrij maken)
  2. Hoofdtraject (alle zwemslagen aanleren)
  3. A-traject (alle eisen voor het A-diploma)
  4. B-traject (alle eisen voor het B-diploma)
  5. C-traject (alle eisen voor het C-diploma)

Als je kind start met zwemles komen ze eerst in het voortraject. Daar wordt je kind watervrij gemaakt.

Wat betekent watervrij maken? In het water springen vanaf de kant, onder water durven gaan, kijken en blazen onder water, drijven op de buik en op de rug zonder drijfhulpmiddel. Als je kind dit allemaal beheerst kan je kind door naar het hoofdtraject.

In het hoofdtraject leert je kind de borstcrawl, rugcrawl, enkelvoudig rugslag, schoolslag, watertrappelen en drie meter onder water door het gat op één meter diepte te zwemmen. Als je kind alle punten in het hoofdtraject beheerst gaat je kind door naar het A-traject.

In het A-traject worden alle zwemslagen verfijnd en de afstanden worden vergroot om uiteindelijk af te kunnen zwemmen voor het A-diploma.

Na het A-diploma gaat je kind door naar het B-traject. Zodra je kind het B-diploma heeft gehaald, volgt het C-traject. Als je kind afzwemt voor het C-diploma is je kind zwemveilig. Met een C-diploma beheerst je kind vaardigheden voor een zwembad met attracties. Bovendien kan je kind zwemmen in open water zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wil je kind nog meer leren na het C-diploma? Kijk hier voor het aanbod van leuke activiteiten!

Inloggen

Log in op je WoerdenSport account om naar het leerlingvolgsysteem te gaan.

Log in